Psychoterapeuta certyfikowany w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, sekretarz ZG Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Współpracownik KCP od roku 2000 (wykłady, treningi, zajęcia warsztatowe, superwizje indywidualne i grupowe, grupy doświadczenia własnego).

Na co dzień psychoterapeuta indywidualny, rodzinny i grupowy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, prowadzi też praktykę prywatną.

Pracuje w paradygmacie psychodynamicznym (szkolenie w KCP), posiada również przygotowanie szkoleniowe w zakresie stosowania podejścia Gestalt i systemowej terapii rodzin oraz profilaktyki uzależnień.

Psychoterapeuta, trener

Telefon: 601-332-469 

E-mail: danpis@interia.pl

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany psychoterapeuta ITG.

Ukończona Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzona przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, szkolenie rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2007 roku certyfikowany psychoterapeuta po Szkole Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

Psychoterapeuta indywidualny i grupowy, realizuje też treningi i warsztaty psychologiczne. Praca pod superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Psycholog, psychoterapeuta

Telefon: 506-057-569

E-mail: agnieszkaborowicz@onet.pl
Strona: http://www.gabinetpsychoterapii-lodz.pl

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Ukończył 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Szkolenie rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz warsztaty zwiększające kompetencje psychospołeczne. Pacjentów przyjmuje w ramach praktyki prywatnej oraz w ramach kontraktu z NFZ w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuje pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiada doświadczenie w Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym. Tłumacz anglojęzycznej literatury psychoanalitycznej.

Psychoterapeuta, trener

Telefon: 661-454-171

E-mail: pawel.karawajczyk@gmail.com
Strona: 
http://www.senso-psychoterapia.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach dla psychologów, pedagogów i nauczycieli z Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi