Warsztaty psychodynamiczne

Osoby zainteresowane naszą ofertą serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnych spotkaniach o charakterze warsztatowo-superwizyjnym. Poświęcone są one kontaktowi terapeutycznemu i pracy w sferze pomagania. Składają się z części seminaryjnej (praca z przesłanym wcześniej tekstem) oraz z części superwizyjnej.
Warsztaty prezentować będą metodę Psychodynamicznego Studium Socjoterapii. Prowadzi je Danuta Pisarek - psychoterapeutka certyfikowana w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz współpracownik i superwizor Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Warsztaty, listopad 2013 r.
Z przyjemnością informujemy, że nasze listopadowe spotkanie seminaryjne odbyło się w kilkuosobowym gronie. Dostarczyło ono ciekawych inspiracji do dalszych przemyśleń i kilkorgu uczestników pozwoliło na pierwsze doświadczenia związane z psychodynamiczną perspektywą pracy terapeutycznej. Poza dyskusją na temat zastosowania tego rodzaju myślenia w różnych obszarach pomagania, odbyła się superwizja grupy terapeutycznej prowadzonej przez osoby obecne na spotkaniu. Superwizja miała charakter grupy balintowskiej, gdzie każdy zachęcany był do podzielenia się skojarzeniami na temat procesu terapeutycznego. Skojarzenia te odzwierciedlały toczący się w grupie proces terapeutyczny i wzbogaciły rozumienie uczuć i zachowań poszczególnych pacjentów. W związku z prezentowanym materiałem klinicznym uznaliśmy również za pomocne, aby każdy z nas zapoznał się przed kolejnym spotkaniem z mitem o Edypie.

Warsztaty, styczeń 2014 r.
Zrealizowane zostało również kolejne spotkanie - pierwsze w nowym, 2014 roku. Ono także miało charakter superwizji w formie grupy balintowskiej. Materiał odnoszący się do trudnego procesu terapeutycznego oraz dylematów towarzyszących terapeucie w pracy z pacjentem narcystycznym prezentowała terapeutka o kilkuletnim stażu zawodowym. Jako uczestnicy mieliśmy okazję przyjrzeć się i omówić charakter funkcjonowania osobowości narcystycznej. W procesie superwizyjnym doświadczyliśmy uczuć odzwierciedlających trudności przeżywane przez terapeutkę w procesie terapeutycznym. Było to doświadczenie zarazem wyczerpujące, jak i prowokujące do dalszych rozważań.

Warsztaty, luty 2014 r.
Liczna grupa osób zainteresowanych podejściem psychodynamicznym w praktyce zawodowej spotkała się w gościnnych progach Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej Senso. Tym razem omówiona została relacja nauczyciela przedszkolnego z dzieckiem i jego rodzicem. Pomogło to uczestnikom spotkania przyjrzeć się temu jak rodzaj i poziom integracji osobowości rodzica może wpływać na funkcjonowanie dziecka, możliwości pracy nauczyciela oraz wzajemny kontakt wszystkich wspomnianych osób.

Spotkanie konsultacyjno-wprowadzające, styczeń 2017 r.
Rozpoczęliśmy nowy cykl zajęć wprowadzających w psychodynamiczne rozumienie procesu socjoterapii i dynamiki grupy socjoterapeutycznej. Rozmawialiśmy o sposobie funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej i ważnych czynnikach, które wpływają na jej korzystny bądź utrudniony rozwój. Kolejne spotkania przed nami już w lutym, marcu i maju 2017! Spotykamy się w siedzibie Łódzkiego Centrum Psychodynamicznego, mieszczącej się na ul. Przyszkole 2 lok. 15.

Spotkanie konsultacyjne, luty 2017 r.
Na naszym lutowym spotkaniu omawialiśmy zachowanie 10-letniego chłopca sprawiające trudności opiekunom w świetlicy. Przyjmując perspektywę psychodynamiczną, analizowaliśmy wewnętrzne motywy chłopca do takiego zachowania, ich konsekwencje dla samego chłopca i dla pozostałych dzieci, oraz możliwy wpływ środowiska rodzinnego chłopca na ich natężenie. Dyskutowaliśmy także, jak głębsze rozumienie tej sytuacji chronić może opiekunów przed poczuciem bezradności i wynikającym z niego ryzykiem zniechęcenia. Na spotkaniu rozpoczęliśmy także dyskusję na temat regulaminu świetlicy, tak aby uwzględniając prawa i obowiązki opiekunów, rodziców i dzieci, zapewnić świetlicy możliwość sprawnego działania i realizowania celów statutowych. Dalszy ciąg tej dyskusji zaplanowany został na kolejne spotkanie, które odbędzie się 25.03.2017 o godzinie 12:30.

Spotkanie konsultacyjne, marzec 2017 r.
Na naszym marcowym spotkaniu podzieliliśmy się na trzy grupy robocze, a każda z nich miała za zadanie przygotować wybraną część kontraktu dla rodzica i dziecka przebywającego w świetlicy. Opisaliśmy: sposób działania i cele świetlicy, prawa i obowiązki rodziców/opiekunów oraz prawa i obowiązki dzieci. Postawiliśmy sobie za cel napisanie go prostym i zrozumiałym językiem. Zależało nam, aby kontrakt był możliwie przyjazny, ale jednocześnie dawał jasne wytyczne dotyczące postępowania i wyznaczał granice funkcjonowania placówki. Efekt naszej zespołowej współpracy stanowi solidną podstawę do dalszej adaptacji do potrzeb konkretnych placówek.


Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach dla psychologów, pedagogów i nauczycieli z Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi