Program szkoleń Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Proponowane dwuletnie szkolenie (drugi rok realizowany jest w Krakowie) wprowadza w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, z jednoczesnym zakreśleniem podstaw rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Zajęcia mają charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz wykładowy. Konstrukcja merytoryczna kursu umożliwia:

 • opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych,
 • uczy organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i poradniach psychologiczno - pedagogicznych,
 • umożliwia diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kwalifikowanie do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia, a także przygotowuje na poziomie podstawowym do pracy terapeutycznej.

Konstrukcja szkolenia

I ROK - zobacz program

Pierwszy rok studium obejmuje 170 godzin zajęć.

Opłaty: I rok: 2 500 zł, w tym:  

 • 100zł pierwsza rata kwalifikacyjna - płatna przed pierwszymi zajęciami;
 • 2400zł w 8 ratach po 300 zł - płatne podczas zajęć.

II ROK - zobacz program

Drugi rok studium obejmuje w sumie 280 godzin zajęć.

Opłaty: II rok: 6 500 zł, w tym:  

 • 6 500 zł, w tym dwa Intensywne Treningi Wakacyjne

Całość Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży zawiera się w 450 godzinach szkolenia.

Kryteria otrzymania Dyplomu ukończenia Studium:

 • zaliczenie dwóch zgrupowań wakacyjnych,
 • obecność na minimum 80% zajęć,
 • zaliczenie pracy pisemnej w I roku,
 • zaliczenie testu z zakresu teorii w trakcie II roku,
 • uregulowane sprawy formalne.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach dla psychologów, pedagogów i nauczycieli z Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi