Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży prowadzone jest w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego – ośrodka terapeutycznego i szkoleniowego o prawie 20 letniej tradycji dydaktycznej. Oferowane przez KCP kursy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i uprawniają do ubiegani się o Certyfikaty PTP.

Z inicjatywy środowiska KCP w 2006 r. zawiązane zostało Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, w chwili obecnej liczące już niemal 600 członków pracujących we wszystkich częściach kraju.

Zapraszając do udziału w Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, pragniemy równocześnie przyczynić się do budowy w Łodzi prężnie działającego środowiska terapeutów identyfikujących się zawodowo z perspektywą psychodynamiczną. Środowiska zrzeszające po ponad 100 członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej istnieją już we Wrocławiu i Krakowie, dynamicznie rozwijają się w Poznaniu, Trójmieście i Lublinie. Dostrzegamy w Łodzi potrzebę i potencjał do wymiany myśli i dzielenia się doświadczeniem terapeutycznym, a dzięki temu do dalszego rozwoju zawodowego.

Przydatne strony

Polecamy

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
"Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest ośrodkiem psychoterapeutycznym i szkoleniowym, skupiającym profesjonalistów identyfikujących się z jednorodnym sposobem myślenia o psychoterapii i zbliżonych w swoich światopoglądowych preferencjach".

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd)
Strona społeczności psychoterapeutów psychodynamicznych zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Znaleźć tu można statut Stowarzyszenia, jego władze, aktualną listę członków, a także relacje z sympozjów. W dniu 17 grudnia 2014 r. powołany został Łódzki Oddział PTTPd.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach dla psychologów, pedagogów i nauczycieli z Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi