Pozostały już tylko 2 miejsca

w grupie Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży – Etap wstępny 2017/2018 w Łodzi

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne zaprasza do udziału w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, którego Etap wstępny realizowany będzie w roku akademickim 2017/2018 w Łodzi*

Dwuletnie szkolenie przygotowuje do prowadzenia pracy socjoterapeutycznej, uzupełnionej o problematykę psychoedukacji i psychoprofilaktyki, a także różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla młodzieży, a wyróżnia je aspekt teoretyczny, do którego odwołujemy się w naszej pracy – jest nim paradygmat psychodynamiczny.

Zajęcia prowadzone są w formie treningu grupowego, warsztatów, seminariów oraz wykładów.

Planowane terminy zjazdów Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi w roku akademickim 2017/2018:
10-12.11.2017 (trening interpersonalny)
09-10.12.2017
13-14.01.2018
10-11.02.2018
10-11.03.2018
07-08.04.2018
12-13.05.2018
09-10.06.2018

Zapisy na Psychodynamiczne Studium Socjoterapii w Łodzi:

 1. Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem szkolenia odwiedź stronę Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, znajdziesz tam informacje niezbędne do podjęcia decyzji.

  Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży


 2. Jeśli nadal Masz pytania i wątpliwości napisz lub zadzwoń do kogoś z zespołu realizującego zajęcia w Łodzi:
 3. Jeśli już Wiesz, że nasza oferta szkoleniowa odpowiada Twoim potrzebom i planom zawodowym, pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

  Karta zgłoszeniowa Studium Socjoterapii - ściągnij
  Formularz proszę wysłać na adres: danpis@interia.pl

   

 4. Pozostało jeszcze dokonanie wpłaty wpisowej w wysokości 100 zł przelewem na podany poniżej numer konta:

  PKO BP 50 1020 5558 1111 1057 9330 0029
  w tytule przelewu proszę napisać: "Socjoterapia"


 5. Zajęcia warsztatowo-treningowe (możliwe 2 dni nieobecności) - 1 blok trzydniowy (trening interpersonalny) i 6 bloków dwudniowych (warsztaty i zajęcia seminaryjno-wykładowe) w wybrane weekendy roku akademickiego 2017/2018. Dokładne terminy podane zostaną w okresie wakacyjnym.

 6. Bądź punktualnie i pamiętaj, że specyfika zajęć wymaga swobodnego, sportowego stroju.

  Miejsce realizacji Studium:
  ul. Przyszkole 2 lok. 15 w Łodzi (róg Al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, przy kościele św.Franciszka z Asyżu).

  Dojazd:
  Jadąc od Retkini Al. Jana Pawła II, skręcić w prawo w ul. Pabianicką i od razu w pierwszą uliczkę.

Zapraszamy!

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi


Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży          

Socjoterapia

Jest to metoda rozwoju osobistego i społecznego, jak również leczenia skierowana do dzieci i młodzieży, która jest realizowana w grupie. Dzięki wzajemnym interakcjom oraz możliwości ich analizy, w oparciu o jasno określone zasady funkcjonowania grupy, która prowadzona jest przez osobę dorosłą, młodzi ludzie rozwijają wiedzę o sobie oraz o relacjach społecznych w ogóle, nabierają większego poczucia bezpieczeństwa, pewności oraz akceptacji siebie.

Proponowane przez nasz Zespół szkolenie opiera się merytorycznie na podejściu psychodynamicznym i przygotowuje do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Zespół prowadzący pierwszy rok Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi tworzą Danuta Pisarek, Agnieszka Borowicz-Bartosik i Paweł Karawajczyk.

Do kogo jest skierowana oferta szkoleniowa

Oferta szkolenia skierowana jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, socjoterapeutów, pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych i wszystkich osób pracujących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy. Etapy te  wyróżniają się odrębną charakterystyką, a zarazem wzajemnie uzupełniają w zakresie programów szkoleniowych. Razem tworzą pełny kurs przygotowujący do certyfikatu socjoterapeuty oraz trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  

Etap wstępny szkolenia przygotowuje kursantów do pracy o charakterze warsztatowym, treningowym, a także do prowadzenia różnorodnych form pracy grupowej, z uwzględnieniem takich zagadnień jak: komunikacja, asertywność, profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ta część szkolenia realizowana w kilku miastach Polski przez ośrodki współpracujące z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, co daje możliwość szkolenia się w dogodnym dla kursanta miejscu.

Ukończenie tego Etapu umożliwia udział w Etapie zaawansowanym.

Etap zaawansowany jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, który daję podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia. Kurs rozwijając dotychczas otrzymaną wiedzę koncentruje się na umiejętnościach diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrod­ków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Etap zaawansowany realizowany jest tylko w 5 miastach Polski, czyli w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach dla psychologów, pedagogów i nauczycieli z Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi